customer-service
shop.bestseller.com
 
 • Women
 • Men
 • Boys
 • Girls
 • Baby
{ "women": { "default": { "img": "checkout.jpg" }, "vero_moda": { "img": "vero_moda.jpg" }, "only": { "img": "only.jpg" }, "vila": { "img": "vila.jpg" }, "selected": { "img": "selected.jpg" }, "object_collectors_item": { "img": "object.jpg" }, "j_lindeberg": { "img": "j_lindeberg.jpg" }, "yas": { "img": "yas.jpg" }, "noisy_may": { "img": "noisy_may.jpg" }, "pieces": { "img": "pieces.jpg" }, "junarose": { "img": "junarose.jpg" }, "mama_licious": { "img": "mama_licious.jpg" } }, "men": { "default": { "img": "checkout.jpg" }, "jack_jones": { "img": "jack_jones.jpg" }, "selected": { "img": "selected.jpg" }, "j_lindeberg": { "img": "j_lindeberg.jpg" } }, "boys": { "default": { "img": "checkout.jpg" }, "outfitters_nation": { "img": "outfitters_nation.jpg" }, "little_pieces": { "img": "little_pieces.jpg" }, "name_it": { "img": "name_it.jpg" } }, "girls": { "default": { "img": "checkout.jpg" }, "outfitters_nation": { "img": "outfitters_nation.jpg" }, "little_pieces": { "img": "little_pieces.jpg" }, "name_it": { "img": "name_it.jpg" } }, "baby": { "default": { "img": "checkout.jpg" }, "name_it": { "img": "name_it.jpg" } }, "links": { "jack_jones": "http://jackjones.se", "vero_moda": "http://www.veromoda.se", "only": "http://only.se", "vila": "http://se.vila.com", "selected": "http://se.selected.com", "object_collectors_item": "http://se.objectci.com", "j_lindeberg": "http://jlindeberg.se", "yas": "http://y-a-s.se", "noisy_may": "http://noisymay.se", "outfitters_nation": "http://outfittersnation.se", "pieces": "http://pieces.se", "little_pieces": "http://littlepieces.se", "junarose": "http://junarose.se", "mama_licious": "http://mamalicious.se", "name_it": "http://se.nameit.com" } }

15 brands

one checkout

One basket for all our shops

WELCOME! WE'VE DETECTED YOU'RE IN {0} - IF THAT IS INCORRECT, PLEASE SELECT THE FLAG IN ORDER TO CHANGE IT.
GRATIS FRAKT - GRATIS RETUR!
Din varukorg är tom

Välkommen till kundservice

+46 (0) 8 585 550 65

Öppettider

Måndag - Torsdag9.00 - 17.00

Fredag9.00 - 14.30

 

Bestämmelser och villkor för användning av webbplatsen

Webbplatsen ägs och drivs av BESTSELLER HANDELS AG, verksamhetens registreringsnummer är CH-020.3.035.924-1 i Schweiz, Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg, Schweiz. Alla namn, märkesnamn, varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen ägs av BESTSELLER A/S i Danmark eller av deras intresseföretag eller samarbetspartners. Alla namn, märkesnamn, varumärken och logotyper är skyddade av upphovsrätt och kan endast användas med tillstånd från BESTSELLER A/S.

Innehåll på webbplatsen såsom texter, grafik, ikoner, bilder, videor, ljudfiler och mjukvaror tillhör BESTSELLER HANDELS AG eller BESTSELLER A/S. Nedladdning av innehåll från webbplatsen är enbart tillåten för personlig, icke kommersiell användning, under förutsättning att upphovsrätten behålls intakt. Du får inte kopiera, publicera eller distribuera innehåll från webbplatsen för allmänt eller kommersiellt bruk eller på annat sätt använda upphovsrättsskyddat innehåll utan tillstånd från BESTSELLER HANDELS AG, BESTSELLER A/S eller deras intresseföretag eller samarbetspartners, beroende på omständigheterna.

BESTSELLER HANDELS AG lämnar inga garantier för riktigheten av informationen på webbplatsen. Men du är alltid välkommen att kontakta oss, om du hittar felaktig information på webbplatsen. BESTSELLER HANDELS AG har rätt att ändra innehållet på webbplatsen när som helst utan föregående varsel.

Vi gör dig uppmärksam på att vi ibland länkar till hemsidan www.bestseller.com. Denna sida ägs av BESTSELLER A/S i Danmark och inte av online shoppen BESTSELLER HANDELS AG, Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg, Schweiz.

Om webbplatsen länkar till en tredje parts webbplats, lämnar BESTSELLER HANDELS AG inga garantier för innehållet på tredje parts webbplats. Dessa länkar är till för er bekvämlighet, men besök på tredje parts webbplats är alltid på egen risk.

 

Bestämmelser och villkor för försäljning

Nedanstående bestämmelser och villkor gäller alla leveranser från BESTSELLER HANDELS AG, Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg, Schweiz, verksamhetens registreringsnummer i Schweiz: CH-020.3.035.924-1 ("BESTSELLER") för kunder som köper varor via BESTSELLER online shop.

1. Ingående av avtal

BESTSELLER förbehåller sig rätten att hävda att priser blivit feltryckta på BESTSELLER online shop. Ett slutgiltigt och bindande avtal mellan dig och BESTSELLER har ingåtts när din order accepterats av BESTSELLER. BESTSELLER kommer att skicka en orderbekräftelse till dig via e-post när ordern blivit accepterad och leveransen är på väg. Kvittot på ordern som erhålles omedelbart efter det att ordern lagts utgör inte en orderbekräftelse. Du får endast köpa produkter på BESTSELLER online shop om du är konsument dvs. inte en företagskund.

Vi har 18-årsgräns vid kort- och kreditköp på vår online shop. Är du under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd för få att beställa hos oss.

2. Priser och betalning

Alla priser är angivna inklusive moms och andra avgifter. Det pris som gäller är det som anges i BESTSELLER online shop avseende den aktuella produkten vid tidpunkten för beställningen.

BESTSELLER förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, avgifter och/eller andra kostnader som anges i BESTSELLER online shop t.ex. på grund av förändringar av momssatser eller andra offentliga avgifter och kostnader, ökning av kostnadsnivån, eller som ett resultat av den vanliga utvecklingen av återförsäljarpriser baserade på priserna i Danmark, januari 2014.

Om du betalar mot avbetalning, måste en skälig uppsägningstid om förändringar i avgifter eller uttag av nya avgifter, alltid göras innan sådana avgifter blir bindande för dig.

Observera att vissa banker kan införa en avgift på internationella transaktioner på vår webbshop. Avgiften tas ut av banken och BESTSELLER kan inte återbetala det. För mer information, kontakta din bank.

Priserna på reavaror gäller så länge som artikeln finns i lager. Övriga erbjudanden gäller så långt som varan finns i lager om inget slutdatum för erbjudandet anges.

3. Leverans

BESTSELLER förbehåller sig rätten att utesluta personer från att göra inköp via BESTSELLER online shop. Vidare har BESTSELLER ingen skyldighet att leverera varor som är slutsålda.

BESTSELLER kommer vanligtvis att acceptera ordern och skicka beställningen inom 2 vardagar. Den totala leveranstiden är 3 till 6 vardagar beräknade från tidpunkten då orderbekräftelsen har skickats.

4. Ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet som ingåtts enligt lagstiftningen om distansavtal. 

Ångerfrist
 • Ångerfristen gäller i 30 dagar.
 • I regel är denna period beräknad från det datum du tog emot varan eller den första leveransen.
 • Du har rätt att få viss information, inklusive information om ångerrätt och om den inköpta varan. Ångerfristen beräknas först efter du har erhållit sådan information (till exempel med brev eller e-post). Fristen löper emellertid ut senast 3 månader efter det datum du tog emot varan.
 • Om du till exempel tog emot varan på en måndag, första dagen av månaden och du har underrättats på sätt som anges ovan, har du rätt att frånträda avtalet till och med tisdagen den 30, samma månad. Om du har meddelats först vid ett senare datum som till exempel onsdag, dag 3 på månaden har du rätt att frånträda avtalet till och med torsdagen den första nästkommande månaden (i fall att månaden har 31 dagar). I händelse av att perioden löper ut en lördag, söndag eller helgdag kan du häva avtalet påföljande vardag.
Hur du häver avtalet?
 • Innan ångerfristen går ut, måste mottagna varor returneras till BESTSELLER. Hävning av avtalet kommer att handläggas i god tid före utgången av ångerfristen om varorna lämnats till utlämningsstället som åtagit sig ansvarar för retur till BESTSELLER. Om du önskar behålla bevis för att du har hävt ett avtal i god tid, kan du till exempel spara inlämningskvittot från posten eller motsvarande, som avser försändelsen.
 • BESTSELLER's namn och adress dit varorna ska returneras:

Vänligen returnera varor till:

Namn: BESTSELLER Return Department

Adress: c/o Bring Parcels, Bordsvägen 3, 556 52 Jönköping, Sweden

Du kan också häva avtalet genom att inte ta emot eller lösa ut försändelsen på ditt utlämningsställe. 

Villkor för att häva avtalet

En allmän förutsättning är att du kan returnera varorna i väsentligen samma skick och omfattning och att de stämmer med kvittot. 

5. Anmälan vid en bristande överensstämmelse av varor

Eventuella fel eller brister på den mottagna varan måste reklameras inom skälig tid efter det att sådana fel eller brister har eller borde ha blivit fastställda. I samtliga fall, måste du göra en anmälan rörande bristande överensstämmelse av varan, senast två år från inköpsdatum.

6. Ansvar

BESTSELLER ansvarar inte för leverans- eller produktionsförseningar på grund av force majeure. Så länge en force majeure situation råder är BESTSELLER befriad från fullgörandet av sina skyldigheter.

BESTSELLERs ansvar för eventuella anspråk, inklusive skadestånd, är under alla omständigheter, utom i fall av olagligt uppsåt eller grov vårdslöshet, och utöver ovanstående, begränsat till det belopp som motsvarar priset på vara inköpt av kunden i samband med tvisten. Nämnda monetära begränsningar gäller oavsett grunderna härav och omfattar krav baserade på försummelser, strikt ansvar, brott mot garantier, påföljder, vite och/eller skadestånd.

BESTSELLER tar utan begränsningar, produktansvar gentemot kunden enligt tillämplig lag.

7. Presentkort

Tänk på att när du köper ett presentkort från BESTSELLER:s online shop, accepterar du de allmänna villkoren och bestämmelserna för BESTSELLER:s presentkort.

SKRIV UT SIDAN

DOWNLOAD HANDELSVILLKOREN

Till sidans topp

Browser understöds ej.
Vi stödjer inte de här browsers längre, du ska istället försöka med en av dessa:

Chrome

Firefox

Safari

Internet Explorer

Eller du kan fortsätta använda denna ej understödda browser på egen risk